Välkommen till Backabusarna

Backabusarna är en föräldraförening i Grevie (Båstad kommun) som bildades 1987. Föräldrar driver föreningen genom att bilda en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Våra öppettider är mellan 06-18. På vår förskola finns det plats för upp till 24 barn beroende på barngruppens förutsättningar. Vi jobbar i små grupper med hög personaltäthet. Vi kan då bemöta och se varje barns behov och utveckling. Vi vistas mycket ute, både på förskolan och i vår närmiljö. Vid föräldraledighet och arbetssökande får inskrivna barn vistas 18h/vecka på förskolan, tiderna kommer vi överens om. Maten på Backabusarna lagas från grunden av vår kokerska i förskolans egna kök. I den mån vi kan handlar vi av lokala handlare, med mål att handla råvaror som är närproducerade och svenska. Vi har en två veckors inskolning där vi vill lära känna varandra och ge barnet och föräldrarna en trygg och lugn start på förskoletiden. Inskolningen är kostnadsfri och föräldrarna ansvarar att barnet har kläder efter väder och blöjor vid behov. Kontakta oss och kom och hälsa på för att se hur vi har det.

pageImage

Så här arbetar vi

Våra huvudmål på Backabusarna är språk, matematik och natur och teknik. Vi arbetar efter läroplanen för förskola LPFö18

Backabusarna är uppdelade på 2 avdelningar: Larven med barn mellan 1-3 år och Fjärilen där barnen är mellan 3-6 år. På förmiddagarna arbetar vi i små grupper med en pedagog som leder varje grupp. Varje pedagog planerar för sin grupp utifrån barnens behov och läroplanens mål. Vi anser att trygghet och trivsel är en förutsättning för barns lärande. Barnens intresse och behov styr vår verksamhet och pedagogerna uppmuntrar och utmanar barnen att lära och söka kunskap. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.” (Lpfö 98/10:5)

Metodik

På förskolan arbetar vi bl.a. med Babblarna och Bornholmsmodellen. Babblarna riktar sig till barn i tidig språkutveckling och dessa figurer gör språkträningen spännande och rolig. Bornholmsmodellen bygger på att genom lekar och spel upptäcka språket och stärka barnets fonologiska medvetenhet och den alfabetiska principen. Där barnet kan upptäcka ett samband mellan bokstäverna och språkljudet. Vi arbetar även med olika material såsom kompiskort. Materialen är utvecklade för att stärka barns empati, sociala färdigheter, problemlösning och självkontroll. Larven arbetar med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) som stöd för språkutveckling och språkförståelse.

Maten är viktig

Maten på Backabusarna lagas från grunden av vår kokerska i förskolans egna kök. I den mån vi kan handlar vi av lokala handlare, med mål att handla råvaror som är närproducerade, ekologiska och svenska.

En dag på Backabusarna

06.00 Förskolan öppnar 07.00 Frukost 09.00 Vi delar upp oss i avdelningarna Larven och Fjärilen. 11.00 Lunch 11.30 Vila Efter lunch läser vi saga för dem barnen som inte sover och har vila/avslappning. 14.00 Mellanmål 17.15 Förskolan stänger (om behov finns har förskolan öppet till 18.00)

pageImage

För föräldrar i föreningen

Backabusarna är ett föräldrakooperativ där föräldrarna bildar styrelsen.

Föräldrar bildar styrelsen som består av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, löneansvarig, marknads- och kommunikationsansvarig och personalstöd.

Vad gör föräldrarna?

Varje termin har vi 2 arbetsdagar, en inomhus och en utomhus. Där storstädning, lättare fastighets- och trädgårdsskötsel utförs. Trädgårdsvecka har man 3-5 ggr/år. Föräldrarna turas om att sköta gräsklippning, snöskottning etc. Som ny familj på Backabusarna får man en fadderfamilj som kan svara på frågor och stötta. Några gånger per år träffas familjerna på olika aktiviteter.

Avgifter

Avgifterna håller vi låga då vi själva hjälper till med sysslor i föreningen. Inbetalning sker månadsvis i förskott. Förskoleverksamhet 1-5 år Barn 1 950 kr Barn 2 600 kr Barn 3 350 kr Årsavgift 400 kr

Blanketter & dokument

För att underlätta för dig som förälder i föreningen har vi samlat blanketter och andra viktiga dokument här. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner en kopia. Ansökan om plats
Köregler

pageImage

Kontaktinformation

Har du några frågor eller nyfiken på hur vi arbetar? Vi svarar gärna på dina frågor så tveka inte att kontaka oss.

Ni når förskolan på telefon: 0431-36 20 32 Rektor: Carola Lundahl rektor@backabusarna.se 0431-36 20 24 Ordförande i föreningen: Emilia Fritzon ordforande@backabusarna.se Postadress Backabusarna Föräldraföreningen i Grevie Timmervägen 28 26962 Grevie

Tack för besöket! Några frågor?
Ring oss på 0431-36 20 32 eller skicka e-post